SkyMarket Általános Szerződési Feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek ( a továbbiakban ”ÁSZF”) határozzák meg az Sky-MK Korlátolt Felelősségű Társaság (1211 Budapest, Kossuth utca 65. 1. em. 2., Cg.: 01-09-330834, Ügyvezető: Forró Tamás Attila; Adószám: 26535894-2-43; info@skymarket.hu; telefonszám: +3670 907 1558; a továbbiakban: Üzemeltető) kizárólagos tulajdonában álló, és üzemeltetett www.skymarket.hu domainen elérhető, (SkyMarket) elnevezésű weboldalon elérhető szolgálatásainak( a továbbiakban: Szolgáltatás) Vásárlójae (a továbbiakban: Ügyfél vagy Felhasználó) általi használatának, igénybevételének valamint a „SkyMarketen” történő vásárlásnak a feltételeit tartalmazza.

A SkyMarket használatával a Felhasználó és az Üzemeltető között online szerződés jön létre az Ekrtv.1 5. § (4) bekezdésének megfelelően.

 

Ügyfélnek vagy Felhasználónak minősül minden olyan nagykorú természetes személy, jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy egyéb szervezet felhasználó, aki www.skymarket.hu weboldalon regisztrál, saját fiókot hoz létre, terméket/ és/vagy szolgáltatást vásárol, illetve megrendelést ad le.

 

A www.skymarket.hu weboldal által nyújtott bármely szolgáltatás igénybevétele, megnyitása, böngészése, használata, weboldalon történő regisztrációval és megrendeléssel, hírlevélre való felíratkozással az Ügyfél vagy Felhasználó elismeri, hogy elolvasta és megértette az alábbi szabályokat és feltételeket (beleértve az adatvédelmi szabályzat rendelkezéseit is), kijelenti, hogy az abban foglaltakkal egyetért és magára nézve kötelezőnek ismeri el. 

 

A Weboldalt kiskorúak nem használhatják. Amennyiben az Ügyfél vagy Felhasználó a jelen ÁSZF-et nem fogadja el, úgy nem jogosult a www.skymarket.hu használatára, illetve a weboldal által kínált szolgáltatások igénybevételére.

 

A www.skymarket.hu weboldal üzemeltetője jogosult a jelen ÁSZF-et bármikor egyoldalúan módosítani. A módosított rész vagy új ÁSZF hatályba lépésének napja az a nap, amelyen a módosított ÁSZF publikálásra kerül a SkyMarketen.

 

Jelen ÁSZF nyelve a magyar. Az Ügyfél vagy Felhasználó és a SkyMarket partner (továbbiakban: Kliens) között létrejött szerződéseket a SkyMarket nem iktatja, azokat nem tárolja. Jelen szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek.

 

A honlapon a korábbi időszakra vonatkozó hatályos általános szerződési feltételek visszakereshetőek. 

 

A SkyMarket a tevékenységét az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései szerint végzi.

 

 

I. Az alábbi fogalmak a jelen ÁSZF-ben a következők szerint értelmezendők:

 

SkyMarket: jelenti az Sky-MK Korlátolt Felelősségű Társaság (1211 Budapest, Kossuth utca 65. 1. em. 2., Cg.: 01-09-330834, Ügyvezető: Forró Tamás Attila; Adószám: 26535894-2-43) által üzemeltetett, a www.skymarket.hu domain alatt elérhető online kereskedelmi portált, amely a forgalmazóként feltüntetett vállalkozások termékeit és/vagy szolgáltatásait jeleníti meg;

 

Weboldal: www.skymarket.hu és a hozzá kapcsolódó oldalak

 

Eladó/Kliens: a SkyMarketen forgalmazóként feltüntetett vállalkozás, amely a skymarket.hu-n termékeket és/vagy szolgáltatásokat eladásra kínál;

 

Felhasználó: az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki/ amely a www.skymarket.hu weboldalon megjelenő tartalomhoz hozzáfér

 

Ügyfél: az a Felhasználó, aki az skymarket.hu oldalon regisztrál, felhasználói fiókkal rendelkezik (a továbbiakban: Saját fiók). Természetes személyek esetén ennek feltétele a 18. életév betöltése.

 

Vásárló: az az Ügyfél, aki az skymarket.hu oldalon a Saját fiókon keresztül megrendelést adott le.

 

Saját fiók: az Ügyfél az skymarket.hu oldalon regisztráció útján Saját fiókot hozhat létre, neve, e-mail címe és jelszó megadásával.  Amennyiben a Felhasználó Saját fiók használata nélkül megrendelést ad le az skymarket.hu-n, a megrendelés során megadott adatokkal az Üzemeltető Saját fiókot hoz létre.

A Saját fiók menüpontokba szedve tartalmazza az Ügyfél által a regisztráció során és a megrendelése(i) leadásakor megadott adatokat, információkat.

A Felhasználó a regisztráció során és az Ügyfél a megrendelés leadásakor köteles hozzá köthető, valós adatokat megadni. Amennyiben az Üzemeltető tudomására jut, hogy az Felhasználó/Ügyfél által megadott adatok köre nem valós elemeket (is) tartalmaz, jogosult az Ügyfél Saját fiókjához való hozzáférését korlátozni, illetve az Ügyfelet az skymarket.hu használatából kizárni;

 

Jelszó: az a vevő által megadott titkos adat, mely a felhasználónévhez társítottan a regisztrált felhasználó egyedi azonosításához szükséges. A jelszó utólag módosítható.

 

Termék: minden olyan, a SkyMarket partnere (Kliens) által eladásra kínált termék és/vagy szolgáltatás, amely vonatkozásában az Ügyfél a Weboldalon a megrendelését leadhatja;

 

Áru: www.skymarket.hu weboldalra feltöltött termék.

 

Eladási ár: a rendelés időpontjában érvényes listaárak, amelyeket a www.skymarket.hu oldalon a termékek mellett találnak. Az árak bruttó árak, az ÁFÁ-t tartalmazzák, azonban ezek az árak nem tartalmazzák a szállítási költséget. A szállítási költség a pénztár folyamat során a megrendelés véglegesítése előtt, valamint az eladó által megadott feltételek között is megtalálhatóak. Az árak tájékoztató jellegűek. Amennyiben a SkyMarketen hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra, illetve az Eladó nem köteles a hibás adatot tartalmazó termékjellemzőkkel az adás-vételt teljesítenie . 

 

Kosárérték: egy Megrendelésben egy adott Eladótól megrendelni kívánt Termékek vételárának összege csökkentve az Ügyfél által felhasznált/igénybe vett kedvezménykupon és/vagy vásárlási utalvány értékével, azaz az Ügyfél által a Megrendelés leadását követően az adott Eladó részére fizetendő végösszeg, mely tartalmazza a szállítási költséget.

 

Megrendelés: a Vásárló Weboldalon található egy, vagy több Termék vonatkozásában vételi ajánlatot tesz az Eladónak, amelyet az Eladó e-mail útján küldött visszaigazolásban elfogad vagy elutasít; 

Tartalom:

minden olyan adat és/vagy információ (beleértve kép, ábra, logó, grafikai elem, videó, fájl, szöveg, dizájn), amely a Weboldalon látható és hozzáférhető;

minden olyan e-mail és/vagy egyéb üzenet által tartalmazott adat és/vagy információ, amelyet az Eladó a Vásárlónak elektronikus kommunikációs eszközön keresztül küld;

az Eladóval partneri kapcsolatban álló harmadik félre, valamint az általa nyújtott szolgáltatásra (különösen, de nem kizárólagosan: futárszolgálat) vonatkozó adatok, információk, árak;

 

Hírlevél: elektronikus úton (e-mail, SMS) a SkyMarket által a hírlevél-szolgáltatásra feliratkozott Felhasználóknak időszakosan küldött kereskedelmi üzenet, kommunikáció, amely a skymarket.hu oldalt érintő változásokról/újdonságokról, a skymarket.hu-n megjelenített Termékekről és/vagy Szolgáltatásokról az Eladó által adott időszakban szervezett/vállalt promóciókról, kedvezményekről tájékoztat és nyújt információt;

 

Fogyasztói jogvita: a fogyasztó és a vállalkozás közötti adásvételi vagy szolgáltatási szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy, valamint a fogyasztó és a vállalkozás között külön megkötésre kerülő adásvételi vagy szolgáltatási szerződés hiányában a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével összefüggő vitás ügy,

 

 

Online adásvételi szerződés: olyan a Ptk., a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rend., valamint a jelen ÁSZF alapján létrejött adásvételi szerződés, amelynek értelmében az Eladó a www.skymarket.hu weboldalon keresztül kínál megvételre Terméket, melyet a Vásárló a SkyMarketen keresztül rendel meg. 

 

III. Az online adás-vételi szerződés létrejötte:

 

A jelen ÁSZF szerinti szerződés az Üzemeltető és az Ügyfél vagy Felhasználó között jön létre akkor, amikor Ügyfél vagy Felhasználó igénybe veszi a SkyMarket szolgáltatását és leadja a rendelését az általa kiválasztott, a SkyMarket partnerei által forgalmazott Termékre.

 SkyMarketen történő vásárlás lezárásával, a megrendeléssel a Vásárló kötelező érvényű ajánlatot tesz a termék(ek) megvételére az Eladó felé. A SkyMarketen keresztül történő vásárlás a Ptk. 6:64. §-a alapján, az Eladónak tett kötelező érvényű ajánlatnak minősül, a Vásárló vételi ajánlatához kötve van. Ennek alapján a sikeres vásárlást (tranzakciót) követően az Eladó és a Vásárló között online adás-vételi szerződés jön létre. A szerződésben foglaltakat a Vásárló köteles teljesíteni és betartani, vagyis az Eladó szerződésszerű teljesítése esetén köteles a Terméket a feltüntetett vételáron megvenni és átvenni/igénybe venni. Amennyiben a Vásárló a Terméket nem veszi át, és ezt az Eladó az Üzemeltető felé jelzi, az Üzemeltető jogosult a Vásárló felhasználói hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni, felfüggeszteni.

 

A Vásárló által leadott rendelés beérkezése után a SkyMarket e-mailben tájékoztatja a Vásárlót a rendelés részleteiről, mely tájékoztató azonban nem minősül a SkyMarket partnere, az Eladó általi visszaigazolásnak. A Megrendelés leadása után a Vásárlóhoz e- mail útján érkezett automatikus rendszerüzenet a Megrendelés rögzítéséről tájékoztató jellegű és nem jelenti a Megrendelés Eladó általi visszaigazolását.

 

 

A rendelés visszaigazolását az Üzemeltetővel szerződéses jogviszonyban lévő, a SkyMarketen való megjelenésre és árusításra jogosult Eladó (Kliens) végzi el és a vásárlással kapcsolatos további feltételek az Eladó által közzétett, a SkyMarketről is elérhető egyedi általános szerződési feltételei szerint kerülnek alkalmazásra.

 

Az Eladó és a Vásárló közötti online adás-vételi szerződés az Eladó által a Vásárló részére küldött emailes visszaigazolással jön létre.

Az Eladó a Termék lényeges tulajdonságairól, a Termék adóval megnövelt teljes összegéről, a teljesítés feltételeiről, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II. 26.) Kormányrendeletben meghatározott tájékoztatási kötelezettségének a SkyMarket ilyen tájékoztatás megtételére meghatározott felületén tesz eleget. A Vásárló a jelen ÁSZF elfogadásával elismeri, hogy az Eladó által adott, jogszabály által előírt tájékoztatást megismerte.

 

IV. A vásárlás menete a SkyMarket en:

 

Az Üzemeltető a vele szerződött Eladók termékeire vonatkozó ajánlatokat teszi elérhetővé a www.skymarket.hu-n, az így megjelenített ajánlat a SkyMarketen feltüntetett termék(ek)/szolgáltatások részletes leírását és árát tartalmazza. 

 

A Vásárló a rendelés leadásakor az alábbi fizetési módok közül választhat a termék vételárának megfizetésére:

 

- online felületen bankkártyával;

- utánvéttel;

- banki átutalás útján .

 

Online bankkártyás fizetés: ez esetben a megrendelt termék vételára és a szállítási költség kiegyenlítése a Barion által működtetett internetes fizetőfelületen keresztül történik. Az online fizetések (online bankkártyás fizetés) esetében az Eladó nem felel a Vásárlónál felmerülő bármely olyan többletköltségért, amely a Vásárló által választott fizetési módtól vagy a Vásárló kártyakibocsátó bankjától függ (különösen, de nem kizárólagosan devizaárfolyam, egyéb költségek). A Vásárló felelős a kiválasztott fizetési mód kiválasztásából eredő következményekért. Az Eladó az online bankkártyás fizetés választása esetén külön díjat, költséget nem számíthat fel.

 

Utánvéttel történő fizetés: ez esetben a teljes vételárat szállítási költséggel együtt a küldemény átvételekor kell kifizetni a küldemény kézbesítőjének.

 

Banki átutalás: az Eladó nevében kiállított „proforma számla” (díjbekérő bizonylat) alapján a Vásárló banki átutalás útján fizeti meg a Termék vételárát a díjbekérő bizonylaton feltüntetett bankszámlaszámra, az Üzemeltető, mint kedvezményezett javára. A banki átutalásra a díjbekérő bizonylat fizetési határidőt állapít meg, a határidő elmulasztása az Eladót mentesíti az online adás-vételi kötelezettsége teljesítése alól. Határidőn túli fizetés a Vásárló saját kockázatára történik. 

 

A termék értékesítésére vonatkozó, hatályos jogszabályoknak megfelelő számlát az Eladó állítja ki és küldi meg a Vásárló részére a termékhez tartozó jótállási jeggyel, használati utasítással és egyéb, jogszabályban meghatározott kellékekkel együtt.

 

A Vásárló minden esetben köteles a regisztráció során megadott – a számlázáshoz felhasznált – személyes adatokat naprakészen tartani, annak érdekében, hogy a számlát minden egyes rendelés esetében az Eladó helyesen állítsa ki és bocsássa a Vásárló rendelkezésére. A vásárló köteles minden megrendelés leadásánál a megadott adatok helyességéről megbizonyosodni. A Vásárló felelőssége, hogy a kiállításra kerülő számlához, minden rá vonatkozó adatot – a valóságnak megfelelően – megadjon. Ennek elmulasztása esetén az Eladó nem kötelezhető új számla kiállítására.

 

A Vásárló az adott terméket forgalmazó Eladó a SkyMarketen az adott Eladóra vonatkozóan megadott elérhetőségeken léphet kapcsolatba. Az Üzemeltető az Eladó által a SkyMarketen megadott elérhetőségek valóságáért és naprakészen tartásáért nem tartozik felelősséggel.

 

  

V. Megrendelés folyamata:

 

Az SkyMarketen közzétett ajánlatban megadott termékárak minden esetben az Ügyfelek vagy Felhasználók által a fogyasztói forgalomban fizetendő bruttó árak, Magyarország törvényes fizetőeszközében (Forint) megadva és az esetleges Környezetvédelmi termékdíjat is magukban foglalják.

 

A termék kiválasztása: A vásárlónak lehetősége van választani, illetve rendelni a www.skymarket.hu Eladói által megjelenített termékek közül. A vásárló a kiválasztott termékre kattintva megtekintheti annak bővebb ismertetőjét, mely ismertető tartalmáért és megfelelősségéért az Üzemeltető felelősséget nem vállal. Vásárlási szándéka esetén a megvásárolni kívánt terméket a „Kosárba” gomb megnyomásával egy virtuális kosárba helyezi. A Kosár „Megtekintés” gombjára kattintva megtalálja a vásárlás során kosárba helyezett termékeket/szolgáltatásokat, valamint a számla végösszegét és a szállítási költséget. Itt leellenőrizhetik rendelésük helyességét, különös tekintettel az árakra és a mennyiségekre, melyeket igény szerint módosíthatnak, javíthatnak is. A kosár automatikusan kiszámítja a rendelés végösszegét. A Termék(ek) Kosárba helyezése nem jelenti a Megrendelés véglegesítését.

 

A megrendelés elküldése: Ha az Ügyfél megfelelőnek tartja a kosárban elhelyezett termékek mennyiségét, leellenőrizte a végösszeget, és úgy döntött, hogy meg szeretné vásárolni őket, akkor egyszerűen kattintson a "Pénztár" gombra. Ezután lehetősége van kiválasztani, hogy már regisztrált vásárlóként szeretne-e belépni, új vásárlóként akar regisztrálni, esetleg regisztráció nélkül akar vásárolni.

Ha az Ügyfél korábban már vásárolt a www.skymarket.hu-n, úgy adja meg a korábbi regisztráció során megadott e-mail címét és jelszavát. Ha új vásárlóként szeretne regisztrálni, akkor adja meg a vásárláshoz szükséges adatait, amelyeket a rendszer eltárol, és a legközelebbi vásárlás alkalmával már csak be kell jelentkeznie. Regisztráció nélküli vásárlás esetén adja meg számlázási és szállítási címét.

A következő lépésben válassza ki a szállítási módot és a fizetési módot, melyek az alábbiak lehetnek:

 

- Online bankkártyás fizetés gombra kattintva: a megrendelést követően a vevő a www.skymarket.hu weblapról az internetes fizetőfelületre kerül átirányításra, ahol az ott szereplő instrukcióknak megfelelően teljesítheti a fizetést.

- Utánvét fizetés gombra kattintva: 

- Banki átutalás fizetés gombra kattintva: a Vásárló számára díjbekérő bizonylat kerül kiállításra, melyet az Üzemeltető küld meg e-mail útján a Vásárlónak.

 

Ha egyetért a megrendelés tartalmával, akkor a megrendelés elküldéséhez kattintson a „Megrendelés” gombra.

 

A Megrendelés véglegesítésével az Ügyfél/Vásárló kijelenti, hogy az általa megadott, a vásárláshoz szükséges adatok a valóságnak megfelelnek, és hozzájárul, hogy azokat az Eladó Megrendelés teljesítése céljából felhasználja, kezelje, különösen, hogy szükség esetén, az Eladó felvegye a kapcsolatot vele a megadott elérhetőségek (email vagy telefon) bármelyikén. A Megrendelés véglegesítésével az Ügyfél vállalja, hogy az általa megjelölt fizetési módon a Megrendelés ellenértékét kiegyenlíti, ennek elmaradása esetén a Megrendelés teljesítését az Eladó megtagadhatja.

 

 Megrendelés visszaigazolása, szerződés létrejötte:

 

Amennyiben a regisztráció, vagy a megrendelés során a Vásárló hibás adatot adott meg (félreklikkelés), vagy a megrendeléssel kapcsolatosan módosítani szeretne bármely adaton, a böngésző ”vissza” funkciójával korábbi állapotra léphet, s újra próbálkozhat. A regisztrációkor megadott adatokat a személyes felületen bármikor javíthatja. Amennyiben egy már leadott és véglegesített megrendelés leadását követően észleli a Vásárló a hibát, úgy köteles haladéktalanul a SkyMarket ügyfélszolgálatához fordulni. A Vásárló késedelméből eredő károkért SkyMarket és az Eladó nem tartozik felelősséggel.

A Megrendelés leadása után a Vásárlóhoz e- mail útján érkezett automatikus rendszerüzenet a Megrendelés rögzítéséről tájékoztató jellegű és nem jelenti a Megrendelés Eladó általi visszaigazolását.

 

Az Eladó fenntartja a jogot, hogy az Ügyfél által leadott Megrendelést elutasítsa, vagy az abban szereplő Termékek mennyiségétől – a készlettől függően – kevesebbet igazoljon vissza. Erről a Vásárlót e-mailen értesíti. Ilyen esetben az Eladó a Vásárló által már kifizetett, azonban az Eladó által vissza nem igazolt Termékek vételárát a Vásárló részére visszatéríti.

 

A SkyMarket köteles a Vásárló megrendelésének megérkezését a Vásárló felé elektronikus úton, késedelem nélkül visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás a Vásárló megrendelésének elküldéséről késedelem nélkül – de legfeljebb 48 órán belül – nem érkezik meg a Vásárlóhoz, a Vásárló mentesül az ajánlati kötöttsége alól.

 

A SkyMarketen keresztüli vásárlás esetén a megfizetett vételár bármilyen okból történő visszatérítésére az Eladó köteles, arra az Üzemeltető nem kötelezhető. 

 

Az Eladó törölheti, vagy módosíthatja Megrendelését, az Eladó által biztosított feltételek szerint. 

 

VI. Szállítási feltételek:

 

Termék(ek) vásárlása esetén a Vásárlónak lehetősége van kiszállítást kérni az ország határain belülre. A kiszállítást az Eladó által szerződtetett futárszolgálat végzi és vállal a szállítással kapcsolatosan felelősséget az adott Eladó általános szerződési feltételeiben foglaltaknak megfelelően.

 

Az Eladó biztosítja a megrendelt Termék megfelelő csomagolását és a kísérő dokumentumok elküldését.

 

 

Az Eladó előzetesen tájékoztatja a Vásárlót a szállítás költségéről a Megrendelés leadásának folyamata során, valamint a Weboldal erre szolgáló felületein. Az Eladó előzetesen tájékoztatja a Vásárlót a Termék kiszállításának várható időpontjáról, azonban a Termékek szállításával kapcsolatos értesítések és közlések – különös tekintettel a szállítás várható időpontjára – csupán tájékoztató jellegűek, azok nem válnak a szerződés részévé. Ennek alapján sem az Eladó, sem a Vásárló nem fordulhat kártérítési igénnyel a másik félhez a szállítással kapcsolatban tett nyilatkozatokban, tájékoztatásokban rögzítettek meghiúsulása, illetve elmaradása esetén.

 

Az Eladó nem vonható felelősségre semmilyen kárért, amelyet a Vásárló vagy bármely harmadik fél elszenvedhet annak eredményeként, hogy az Eladó teljesíti a megrendelés szerinti bármely kötelezettségét és nem vonható felelősségre semmilyen kárért, amely a termék használatából származnak azoknak a Vásárló részére történő átadása után. Eladó nem vonható felelősségre a termék szállítás közbeni elveszítéséért, a szállításból eredő bármilyen probléma a futárszolgálat/gyorsposta felelősségi körébe tartozik.

 

 

VII. A termékek feletti tulajdonjog átszállása:

 

A Termékek feletti tulajdonjog a Termék átvételekor száll át a Vásárlóra, amennyiben a Vásárló Termék vételárát hiánytalanul megfizette.

 

 

VIII. A SkyMarket használatával kapcsolatos egyéb kérdések

 

A Vásárló a SkyMarket használata során a jóhiszeműség és a tisztesség követelményeinek megfelelően, a vonatkozó jogszabályi előírások tiszteletben tartásával köteles eljárni. Következésképpen a SkyMarketet nem használhatja jogsértő tartalmak, számítógépes vírusok terjesztésére, vagy jogosulatlan adatgyűjtésre.

 

Vásárló kifejezetten felelősséggel tartozik az Üzemeltetővel szemben az Üzemeltető által elszenvedett valamennyi olyan kárért, amelyet SkyMarket- Vásárló általi szabálytalan és/vagy jogellenes használata okozott.

 

Vásárló az Üzemeltető előzetes írásbeli engedélye hiányában nem jogosult a SkyMarketet reklámozás vagy egyéb promóciós célokból felhasználni. A SkyMarket politikai célú felhasználása szigorúan tilos.

Amennyiben az Üzemeltető tudomására jut bármilyen, a az Ügyfél/Vásárló általi szabálytalan és vagy jogellenes felhasználás, úgy jogosult az Ügyfél/ Vásárló regisztrációját felfüggeszteni, illetve adott esetben törölni.

Az Üzemeltető tájékoztatja a Vásárlót és Vásárló az ÁSZF elfogadásával tudomásul veszi, hogy amennyiben tisztességtelen piaci gyakorlatot követve, a SkyMarket Eladójával való közvetlen kapcsolatfelvétel útján próbál a www.skymarket.hu-n közzétett ajánlathoz hasonló kedvezményes adás-vételt lefolytatni rábírva az Eladót a SkyMarket megkerülésére, úgy a SkyMarket jogosult a Vásárló regisztrációját haladéktalanul törölni. SkyMarket tájékoztatja továbbá a Vásárlót, hogy a SkyMarket Eladói jogosultak a fent részletezett megkerülésre vonatkozó ajánlatról a SkyMarket Üzemeltetőké-t értesíteni.

A Vásárló tudomásul veszi, hogy a www.skymarket.hu használatával kapcsolatos szokásait személyes azonosításra alkalmatlan módon, statisztikai célból gyűjteni lehet. Tudomásul veszi továbbá, hogy az Üzemeltető a SkyMarketen esetlegesen elérhető interaktív mikrooldalakat, fórumokat, chat szobákat felügyeli és moderálja. Vásárló tudomásul veszi, hogy ezen mikro-oldalak jogellenes használata esetén az Üzemeltető jogosult a Vásárló regisztrációját felfüggeszteni és/vagy törölni, mely törlés a Weboldalhoz tartozó regisztráció törlését is maga után vonja.

 

A Vásárló köteles a regisztrált felhasználónevéhez kapcsolódó jelszavát titokban tartani és minden szükséges és ésszerű óvintézkedést megtenni avégett, hogy jogosulatlan személyek ne férjenek hozzá a felhasználói fiókjához.

 

Amennyiben a Vásárló e-mail fiókját feltörik, köteles erről SkyMarket ügyfélszolgálatát értesíteni, megjelölve az ajánlat nevét és a függő rendelésének azonosító számát. A SkyMarket az értesítés kézhezvételét követően azonnal értesíti az Eladót. Az Vásárló e-mail fiókjának feltöréséből származó károkért az Üzemeltető nem felel, a Vásárló kártalanításra vagy kártérítésre SkyMarket- Üzemeltetőjétől, illetveaz Eladótól nem tarthat igényt.

 

XI. Adatkezelés, adatvédelmi szabályok

 

Lásd Adatkezelési tájékoztató.

Az Ügyfél/Vásárló azzal, hogy a SkyMarketen Saját fiókot hoz létre/Megrendelést ad le, bekerül a SkyMarket adatbázisába, így hozzájárul, hogy az Eladó a szerződéses kötelezettségek, különös tekintettel a Megrendelés és a jótállási igények teljesítése érdekében felvegyék vele a kapcsolatot, így részükre az Üzemeltető az ügyfél- adatokat továbbíthassa.

 

XII. Elállás

 

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet alapján az Vásárló a termék átvételétől számított 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől, mely elállási nyilatkozatát a Vásárló az Eladónak teszi meg, az Eladó által adott tájékoztatásnak megfelelően..

 

A vásárlástól való elállás esetén Vásárló köteles a terméket az elállási nyilatkozat megtételét követő 14 napon belül sértetlen állapotban visszaszolgáltatni a terméket forgalmazó Eladó részére. A Kliens a termék visszaszolgáltatását követően haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül köteles a termék vételárát visszautalni. A Kliens jogosult a termék kipróbáláshoz feltétlenül szükséges használatból, illetve a nem rendeltetésszerű használatból eredő kárainak megtérítését kérni.

 

Az elállási nyilatkozat időben megtettnek minősül, amennyiben azt Vásárló az átvételt követő 14. nap éjfélig igazolhatóan elküldi.

 

Amennyiben Vásárló vásárlástól való elállási jogát gyakorolja, úgy a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatos költségeket Vásárló viseli. Más költségek Vásárlót az elállással kapcsolatosan nem terhelik.

Az Eladó a vételár visszatérítését visszatarthatja addig az időpontig, ameddig a megrendelt termék visszajuttatása részére nem történik meg. A Vásárló köteles a leghamarabb (a bejelentést követő 14 napon belül) intézkedni az elállásról szóló bejelentését követően, a termék visszajuttatásáról az Eladó részére.

 

XIII. Jótállás, szavatosság, panaszkezelés

 

Az Üzemeltető a www.skymarket.hu-n értékesített termékek tekintetében minden esetben közvetítőként jár el és az Eladó által értékesített Termékekért nem tartozik sem jótállási, sem kellék-, illetve termékszavatossági kötelezettséggel.

A SkyMarket az esetlegesen felmerülő panaszokat a hatályos jogszabályok figyelembe vételével ügyfélszolgálatán kezeli.

Ügyfélszolgálat elérhetőségei:

- Telefonon: +3670 907 1558 (munkanapokon 8-18 óráig)

- E-mailen: info@skymarket.hu

SkyMarket tájékoztatja a Vásárlót, hogy kizárólag az itt megjelölt e-mailcímre küldött elektronikus leveleket tekinti e-mailes kommunikációnak.

 

Panaszkezelés és minőségi kifogások kezelése során a SkyMarket a fogyasztóvédelmi törvény, a Polgári Törvénykönyv, illetve a jelen ÁSZF rendelkezései alapján jár. Fogyasztói panaszt az Üzemeltető kizárólag írásban fogadja a fenti felületen, a telefonos elérhetőség kizárólag segítséget nyújt a panasz megtételéhez. A beérkezett panaszokra az Üzemeltető lehetőség szerint azonnal, de legkésőbb 30 napon belül írásban válaszol.

 Az így előterjesztett fogyasztói panaszt az Üzemeltető egyedi azonosítószámmal látja el.

 

A panasznak tartalmaznia kell a panaszos nevét, címét, és a panasz leírását valamint a jogszabályban előírt egyéb adatokat. A panaszt elutasító álláspontját az Üzemeltető indokolni köteles, továbbá felhívja az Ügyfél/ Vásárló figyelmét a jogorvoslati lehetőségekre.

 

A panaszos fogyasztói panaszának elutasítása esetén az Üzemeltető székhelye szerinti illetékes békéltető testülethez fordulhat:

Budapesti Békéltető Testület:

1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu , onlinevita@bkik.hu 

Fax: 06 (1) 488 21 86

Telefon: 06 (1) 488 21 31

 

Határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén, Magyarországon kizárólagosan a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület dönti el az online vitarendezési platformon keresztül, mely regisztráció követően érhető el. 

Az online vitarendezési platform: http://ec.europa.eu/odr 

Határon átnyúló online vitarendezéssel kapcsolatosan további kérdése esetén, a Budapesti Békéltető Testület tud részletes felvilágosítást adni.

A fogyasztók panaszaikkal a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak. Az illetékes járási hivatalok elérhetőségeiről információ a http://jarasinfo.gov.hu/ oldalon érhető el.

Az egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételéről szóló 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet értelmében a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (NFH) 2016. december 31. napjával, jogutódlással megszűnt.

Az NFH általános jogutódja a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, valamint a másodfokú ügyekben országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal.

 

XIV. Szellemi tulajdon

 

A Tartalom a jelen ÁSZF-ben foglalt meghatározásának megfelelően magába foglalja különösen, de nem kizárólagosan a Weboldalon feltüntetett logókat, grafikai elemeket, kereskedelmi védjegyeket, képeket, videókat, animációkat, multimédia szövegeket és/vagy bármely egyéb tartalmat. Mindez kifejezetten az Üzemeltető illetve adott esetben Kliensei tulajdonát képezi és a SkyMarket ezzel kapcsolatban minden jogát fenntartja. A SkyMarket a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 7. § szakaszában meghatározott gyűjteményes műnek minősül, és mint ilyen, szerzői jogi védelem alatt áll.

 

A Felhasználó/ Ügyfél/Vásárló a Tartalmat, illetve annak egy részét kizárólag személyes felhasználás céljából töltheti le, másolhatja, illetve használhatja a jelen ÁSZF rendelkezéseivel összhangban. A személyes felhasználáson túl a Felhasználó/Ügyfél/Vásárló – az Üzemeltető kifejezett, írásos hozzájárulása nélkül – nem jogosult a Tartalmat másolni, terjeszteni, közölni, harmadik félnek átküldeni, módosítani és/vagy más módon megváltoztatni, felhasználni, illetve az eredetitől eltérő bármely más kontextusba helyezni.

 

Bármely Tartalom, amelyhez a Felhasználónak/Ügyfélnek/Vásárlónak hozzáférése van, vagy ahhoz hozzáférést nyer bármely eszköz révén, a jelen ÁSZF hatálya alá tartozik. 

Az Üzemeltető szellemi tulajdonának bármilyen megsértése (védjegybitorlás, szerzői jogsértés, stb.) a jogsértő felelősségre vonását vonja maga után.

 

XV. A felelősség korlátozása

 

SkyMarket nem vállal felelősséget a SkyMarketen és a hozzá kapcsolódó egyéb weboldalak folyamatos, hibamentes működéséért. SkyMarket minden lehetséges eszközzel megpróbálja megakadályozni, hogy a www.skymarket.hu-n vírusok vagy kártevők támadják meg. SkyMarket-et nem terheli felelősség az Vásárló által a SkyMarket használata során, az interneten továbbított adatok esetleges elvesztéséért. Vásárló felelős a saját hardver és szoftver eszközei megfelelő állapotáért és azért, hogy ezek alkalmasak az internet és a SkyMarket használatára, illetve az internetre tartalmak fel- és letöltésére.

 

A SkyMarket az ajánlatban szereplő leírást, ahol megbízott közvetítőként jár el, teljes mértékben a Kliensei által nyújtott információ változtatás nélküli közlésével készíti el, így amennyiben a leírt és a valós termék-jellemző között különbség, eltérés van, az ebből eredő kárért való felelősség a Klienst terheli.

 

XVI. Hírlevélfeliratkozás

 

Az Felhasználónak/Ügyfélnek/ Vásárlónak lehetősége van feliratkozni a SkyMarket hírlevél- szolgáltatására, amellyel hozzájárul, hogy a SkyMarket közvetlen üzletszerzési céllal hírlevelet és ajánlatokat küldjön részére. A hírlevél feliratkozással összhangban az Ügyfél elolvasta és elfogadta a SkyMarket Adatvédelmi tájékoztatójában rögzített adatvédelmi irányelveit.

 

A Felhasználó/ Ügyfél /Vásárló bármikor leiratkozhat az SkyMarket Hírlevelekről az alábbi módokon:

(i) a leiratkozási szándékról értesíti a SkyMarketet a (+36) 70 907 1558telefonszám hívásával vagy e-mail útján;

(ii) a hírlevelekben leiratkozási linkre kattintva;

 

XVII. Alkalmazandó jog

 

Jelen ÁSZF-re a magyar jog szabályai alkalmazandók. Amennyiben az ÁSZF valamely rendelkezése érvénytelennek bizonyulna, az nem érint a többi rendelkezés érvényességét, az érvénytelen rendelkezés helyébe automatikusan a jogszabályoknak megfelelő rendelkezés lép életbe.

 

XVIII. Simplepay fizetési rendszer használata

Elfogadom, hogy a(z) Sky-MK Korlátolt Felelősségű Társaság (1211 Budapest, Kossuth utca 65. 1. em. 2.) által a(z) skymarket.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerüljenek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatkezelő részére. A továbbított adatok köre: vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, e-mail cím. Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.

 

Elfogadom, hogy a(z)

[Kereskedő cégneve]

(

[székhelye]

) által a(z)

[Fizetési

Elfogadóhely webcíme]

felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim

átadásra kerüljenek az OTP Mobil Kft. (1093 Budap

est, Közraktár u. 30

-

32.), mint

adatkezelő részére. A továbbított adatok köre: vezetéknév, keresztnév, ország,

telefonszám, e

-

mail cím.

Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati

segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása

és a felhasználók védelme érdekében

végzett fraud

-

monitoring.

Elfogadom, hogy a(z)

[Kereskedő cégneve]

(

[székhelye]

) által a(z)

[Fizetési

Elfogadóhely webcíme]

felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim

átadásra kerüljenek az OTP Mobil Kft. (1093 Budap

est, Közraktár u. 30

-

32.), mint

adatkezelő részére. A továbbított adatok köre: vezetéknév, keresztnév, ország,

telefonszám, e

-

mail cím.

Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati

segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása

és a felhasználók védelme érdekében

végzett fraud

-

monitoring.

Minden jog fenntartva!

2017 Sky-MK Kft. ©